Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Seminarium: Farkosters energieffektivitet 9/4

Svenska Mekanisters Riksförening anordnar fyra seminarier om energieffektiviteten hos motoriserade farkoster, det vill säga hos vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg, vid både persontransporter och godstransporter. Vårt mål är att förmedla information och uppmuntra till diskussion om hur farkosters energieffektivitet definieras och kan förbättras. Det första seminariet, som hölls den 16 oktober 2018, innehöll presentationer från ansvariga myndigheter: Trafikverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen. Presentationerna finns sammanfattade i Mekanisternas tidning ”Mekanisten”, nr 3-2018. 

För att ytterligare belysa detta stora område arrangerar vi nu ytterligare tre seminarier med presentationer från andra delaktiga aktörer: 

Denna gång är ämnet Farkosttillverkare 

Tid: Tisdagen den 9 april 2019 kl. 17.00 – 21.00 
        Registrering från kl. 17.00, seminariet börjar kl. 17.30 

Plats: KTH, Teknikringen 8, bottenvåningen, sal Munin 

Pris: 150 kr för administration och kaffe. Anmälan: 

Anmälan görs snarast till info@mekanisterna.se eller via föreningens hemsida www.mekanisterna.se. Betala 150:- till pluskonto 554565-2 eller betala kontant på plats.

Läs hela inbjudan (pdf)  med program.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet