Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Teknologer

Glädjande nog har Svenska Mekanisters Riksförening nu över 300 teknologer som medlemmar. Teknologer och funktionärer från Svenska Mekanisters Riksförening har vid flera tillfällen träffats för att diskutera vilken verksamhet som intresserar teknologer och yngre ingenjörer.

Förutom att ordna intressanta konferenser, föredrag och studiebesök kan Svenska Mekanisters Riksförening vara en bra kontaktväg till företag samt till medlemmar som är intresserade att verka som rådgivare.

Svenska Mekanisters Riksförenings styrelse har uppmärksammat behovet av att kunna erbjuda teknologer och yngre ingenjörer ökat stöd vad gäller examensarbeten anställningsmöjligheter och karriärplanering. Kommittéerna kommer att särskilt beakta detta vid utbudet av aktiviteter och Svenska Mekanisters Riksförenings styrelse planerar ett särskilt forum för dessa aktiviteter.

Är du teknolog? Medlemskap för teknologer kostar endast 100 kr/år.

Till ansökan om medlemskap…

 

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...