Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten nr 1 2019

7 sidor med mängder av information. Bland annat .... * Årsmötet 2019 * Avsmältning glaciär * Kelvin och färgtemperaturer * Seminarium hartsproblem * Bränslesystemet på A380 * Volvo levererar eldrivna lastbilar * framtidens tunnelbanor * och mycket mer...

Hämta PDF

Innehållsförteckning

- Ljusare tider i vardande 5
- Notiser 6-9
- Årsmötet 2019 10
- Verksamhetsberättelse 2018 för Mekanisternas kommittéer 11
- Kallvatten minskar avsmältningen av grönländsk glaciär 12
- Fördelar med solenergi för avlägset belägna orter 14
- Förstå Kelvin och färgtemperaturer 15
- Seminarium 16 maj 16
- Bränslesystemet på A380 18 '
- Volvo FH med I-Save sänker bränslekostnaderna 21
- 6 misstag som kan leda till spruckna svetsar 22
- Volvo har levererat sina första helt eldrivna lastbilar 23
- Notiser 24-25
- YIT bygger framtidens tunnelbanor i Norden 26

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!

Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.

När 2016 summeras kan vi glädjas åt en lyckad konferens om Alternativa bränslen anordnat av Smörj- och Drivmedelskommittén, välbesökt seminarium med temat Energibesparande åtgärder arrangerat av kommittén för Stora motorer och inte minst Energi- och Transportkommitténs efterlängtade seminarium angående Säkerhet i transporter.

En betydande ansträngning lades också på anordnadet av konferens om Småskalig kraftproduktion. Trots högaktuellt tema och en imponerande talarlista lyckades vi inte attrahera tillräckligt med deltagare. Det var förstås ett bakslag, men vi hoppas kunna återkomma med kvällseminarier i ämnet som förhoppningsvis passar en bredare publik bättre.

Stort tack till redaktör Mattson som oförtrutet förser oss med det ena välfyllda numret efter det andra av Mekanisten.

Som sagts tidigare har förlagsverksamheten sin styrka i tekniska handböcker och jag uppmuntrar återigen att inkomma med underlag till ytterligare publikationer.

E-post. Meddela kansliet din e-postadress genom info@mekanisterna.se.
Besök gärna hemsidan www.mekanisterna.se där du kan uppdatera dina uppgifter, anmäla dig till evenemang, läsa Mekanisten och mer därtill.

Tack vare Nadia Svenssons insatser kan föreningen tillhandahålla en fortsatt god och personlig medlemsservice.

Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2017.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening

 

Johan Bratthäll

Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

Upplagd: 2015-12-21

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet