Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Seminarium: Farkosters energieffektivitet 15/10

Seminarium 15 oktober 2019

Svenska Mekanisters Riksförening anordnar fyra seminarier om energieffektiviteten hos motoriserade farkoster, det vill säga hos vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg, vid både persontransporter och godstransporter. Vårt mål är att förmedla information och uppmuntra till diskussion om hur farkosters energieffektivitet definieras och kan förbättras. Det första seminariet, som hölls den 16 oktober 2018, innehöll presentationer från ansvariga myndigheter: Trafikverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen. Det andra seminariet, som hölls 9 april 2019, innehöll presentationer från farkosttillverkarna av vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg. Presentationerna sammanfattas i Mekanisternas tidning ”Mekanisten”.

För att ytterligare belysa detta stora område arrangerar vi nu ytterligare två seminarier med presentationer från andra delaktiga aktörer:

   -- Farkostoperatörer 15 oktober 2019
   -- Övergripande analys Våren 2020 

Tid: Tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 17.00 – 21.00
        
Registrering från kl. 17.00, seminariet börjar kl. 17.30 

Plats: KTH, Teknikringen 8, bottenvåningen, sal Munin

Pris: 150 kr för administration och kaffe.

Anmälan: Anmälan görs snarast till info@mekanisterna.se eller via föreningens hemsida på sidan Seminarie 15/10 - Farkosters energieffektivitet.  Betala 150: - till pluskonto 554565-2 eller betala kontant på plats.

Föredragslista:

-- Johan Bratthall, Mekanisterna       Välkomna och introduktion
-- DB Schenker                                  Vägfordon
-- SJ                                                   Spårfordon
-- BRA                                                Flygplan
-- Wallenius                                        Fartyg

 

Svenska Mekanisters Riksförening har ambitionen att verka för en så allsidig belysning som möjligt av frågeställningar och problem inom naturvetenskap och ingenjörskonst.

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet