Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Seminarium: El som drivmedel - räcker elen?

Svenska Mekanisters Riksförening bjuder in till seminarium i Stockholm 2019-11-14

El som drivmedel - räcker elen? 

I början på 1900-talet stod valet av drift för bilar mellan ånga, el och bensin.

Utgången av valet påverkades av Ford och Rockefeller och valet blev bensin.
Idag står vi inför ett nytt val, där elen nu ser ut som en given vinnare.
Men räcker elen? Hur mycket kommer att gå åt? Och när?
Hur blir det med produktionen av batterier? Hur lång blir körsträckan?
Skiljer sig elmotorer för massproduktion till bilar från elmotorer för industriproduktion?
Hur ändras utformning av ”bensinstationen”? Vilket utbud kommer att finnas?
Hur kommer den nya staden att formas med eldrift för bussar, bilar och lastbilar?

Det är några frågor som belyses i detta seminarium.

Förintresset har varit stort så anmäl dig redan nu och säkerställ din plats!

Sista anmälan: 8 november 2019

Tid: 14 november 2019 klockan 09.30-16.30 

Plats:  Circle K HK, Stockholm, Torkel Knutssonsgatan 24. T: Mariatorget.

Pris:2500 kr för medlemmar 

Länk till inbjudan med program i PDF-format

Länk till anmälan

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet