Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Seminarium (fd 26 mars): En ny generation hydraulik

En ny generation hydraulik

Seminarium anordnat av Mekanisternas Smörj- och Drivmedelskommitté

Växlingen till elektrifiering och batteridrift för mobila maskiner har drivit fram nya och mycket intressanta konstruktioner och utvecklingar på pumpar och andra hydraulikkomponenter; dessutom införande av nya och energieffektiva hydraulvätskor. Andra nyheter är införande av förnybara hydrauloljor; industriella hydrauloljor som kan hantera harts och föroreningar, som uppkommer vid hård drift; nya metoder att bestämma kritiska föroreningar och enheter som skyddar hydraulkomponenterna mot föroreningar. Till detta kommer en utveckling av svensk standard, SS155434 som tydliggör kritiska data för brukaren vid val av hydraulolja.

Denna mångfald av nyheter har inspirerat till detta seminarium. Ett spännande seminarium öppnar sig med nya lösningar. En vidareutveckling av delar av seminariet ”Autonoma farkoster” har tillförts med en anpassning till hydrauliken. En ny generation hydraulik kommer. Stig in i den tredimensionella, omvittnat trevliga seminarielokalen och låt föreläsarna öppna det fjärde dimensionen, tid för Dig! Hydrauliken då, nu och framåt

Seminariet visar på nya lösningar inom hydrauliken, vid utveckling, konstruktion, tillverkning och med dataöverföring som ger konkurrenskraftiga lösningar. Starten blir:
- Användarens val av ny hydraulolja inom stålindustrin, en hydraulolja som ger bättre verkningsgrad och lägre CO2-utsläpp.

Avslutning med:
- Hur hanteras den svåra konkurrenssituationen vid elektrifiering? Ja, det blir den avlutande presentationen. 

Seminariet går av stapeln /.../i centrala Stockholm

UPPDATERING 2020-03-10: Förskjutet pga Corona - ny tid kommer.

 

Priset för seminariet är 1 900 SEK för medlemmar i Mekanisterna, 2 900 SEK för icke-medlemmar. I seminariepriset ingår kaffe och lunch. Passa på att bli medlem i Mekanisterna samtidigt som du anmäler dig, då betalar du endast 2 500 SEK för seminariet. Medlemskap i Mekanisterna kostar 500 SEK/år. Teknologer 400 SEK i mån av plats. Deltagarantalet är begränsat. Anmäl Dig snabbt! 

Anmälan görs via e-post till: info@mekanisterna.se Ange personnamn, organisation, e-post, telefonnummer och fakturaadress. Avgiften faktureras i förväg, fakturan utgör bekräftelse. Sista anmälningsdag är 20 mars 2020. 

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet