Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Thermal Energy Harvesting – KCORC rapport

The Path to Tapping into a Large CO2-free European Power Source

Spillvärme är tillgängligt 24 timmar om dygnet i ofattbara mängder. Även efter värmeåtervinning, direkt eller via värmepumpar, återstår ohyggliga mängder spillvärme. En nypublicerad rapport från KCORC
visar vilka förutsättningar som finns att producera kraft från spillvärme i Europa, 150TWh(el)/år inom 10 år enbart i stationära anläggningar. De 150TWh/år som kan byggas relativt snabbt blir helt fria från
emmissioner och helt oberoende av väder och vind.
 
Den nya rapporten ger en överblick och förklarar hur lagstiftning och regelstyrning påverkar möjligheterna. Dessutom finns ett antal förslag om hur politik och regleringar skulle kunna utformas mer ändamålsenligt.
 
Rapporten kan man hitta på:
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet