Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

AGAs uppfinningar under ett sekel

Titel
AGAs uppfinningar under ett sekel
(Denna bok köpes direkt från författarna, se adress nederst.)

Gustaf Dalén var bl. a. en stor uppfinnare.
 
Han var personlig skapare av det s.k. AGA-systemet för säkerheten till sjöss och AGA-spisen, som efter 90 år fortfarande säljs i flera länder.
 
Gustaf Dalén skapade också en innovationsanda på AGA, som bevarades långt efter hans död. Det är inte utan orsak AGA kallades Innovationsföretaget AGA
 
En grupp på nio personer kallad Innovationsgruppen med en sammanlagd erfarenhet av utvecklingsarbete på AGA på över 200 år har inventerat över 2000 AGA-uppfinningar med många tusen patent över hela välden och skrivit boken
 
    ”AGAs uppfinningar under ett sekel”
 
som återger innovationsverksamheten under den tid AGA var ett svenskt företag, dvs åren 1904 - 2000. Boken beskriver på över 50 sidor företagets uppfinningsverksamhet i de c:a 20 affärsområden, som var separata enheter, och sänder läsaren till ett web-baserat referensbibliotek, där en mängd information har samlats om marknadsförutsättningar, innovationsförloppet, patent och patentadministration, testverksamheten, den färdiga produkten och dess försäljningsresultat, totalt över 2 000 sidor.
 

Pris & Beställning

Pris vid direktköp: Kr 150 inklusive moms. Frakt tillkommer.

GDM-gruppen
Kontakt och beställning: HAcreatec@aol.com
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet