Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Det nya energilandskapet

Det nya energilandskapet
Seminarium 15 november 2022 i Mariefred
 
Syfte och innehåll
Seminariet ger en bred överblick av behov och begränsningar för behov, produktion och tillgänglig teknik för produktion och användning av energi i Sverige. Representanter för myndigheter, forskning och industri belyser dagsläget och den näraliggande utvecklingen, som skall leda till utformningen av det nya
energilandskapet
 
Tid: Tisdagen den 15 november 2022 kl. 09.00 – 16.45
 
Plats: Gripsholms Värdshus, Kyrkogatan 1, 647 30 Mariefred
 
Anmälan: Anmälan görs senast 11 november 2022 till info@mekanisterna.se
 
Ange personnamn, organisation, e-post, telefonnummer och fakturaadress. Avgiften faktureras i förväg, fakturan utgör bekräftelse.
 
Pris: 1900 kronor för medlemmar.
2900 kronor för icke-medlemmar.
800 kronor för pensonärsmedlemmar i Mekanisterna.
700 kronor för teknologer och doktorander för lunch och kaffe, i mån av plats.
 
I seminariepriset ingår kaffe och lunch. Passa på att bli medlem i Mekanisterna samtidigt som du anmäler dig, då betalar du endast 2 500 SEK för seminariet. Medlemskap i Mekanisterna kostar 500 SEK/år.
 
Deltagarantalet är begränsat. Anmäl Dig snabbt!
 
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet