Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Företagsmedlemskap

Nu öppnar Mekanisterna för företagsmedlemskap.

Med det erbjuds företagets alla anställda att delta i föreningens aktiviteter till medlemspris och, naturligtvis, tillgång till vår framstående medlemstidning Mekanisten. Årlig företagsmedlemsavgift är 5000kr.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet