Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Systemsäkerhet i Sveriges energiförsörjning

Seminarium 18 april 2024 i Stockholm kl. 17.30 – 20.00
 
Bakgrund
Svenska Mekanisters Riksförening anordnade åren 2018 till 2020 en serie seminarier om energieffektiviteten hos motoriserade farkoster, det vill säga hos vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg. Under år 2021 vidgades seminarierna till ämnet ”Teknik för energilagring”, under 2022 – 2023 till ”Modern kärnkraftsteknik” och till ”Det nya energilandskapet”. Presentationerna har sammanfattats i Mekanisternas tidning ”Mekanisten”.
 
Syfte och innehåll
Mekanisterna seminarier i denna serie har täckt produktion, lagring och effektiv användning av energi. De närmast föregående seminarierna ”Det nya energilandskapet” gav en bred överblick av behov och tillgänglig teknik för produktion och användning av energi i Sverige. Representanter för myndigheter, forskning och industri har belyst dagsläget och den näraliggande utvecklingen. En logisk fortsättning är nu att fråga vilken systemsäkerhet energiförsörjningen har. Frågan accentueras också av aktuella händelser i vår omvärld.
 
Tid: Torsdagen den 18 april 2024 kl. 17.30 – 20.00
 
Plats: KTH, Teknikringen 8, bottenvåningen, sal Munin
 
Anmälan: Anmälan görs senast 13 april 2024 till info@mekanisterna.se
 
Pris: 200 kronor för kaffe och administration. Betalning med Swish (nr 070-652 2441)
        eller kontant på plats. Deltagande via internetuppkoppling kommer inte att erbjudas.
        Deltagarantalet är begränsat. Anmäl Dig snabbt!
 
Program:
-- Mats Berg, Mekanisterna:  Moderator.
-- Johan Bratthäll, Mekanisterna:  Välkomna och introduktion.
-- Pernilla Ulfvengren, KTH:  Systemsäkerhet – organisatoriska risker
-- Thomas Eckered, Mekanisterna:   Dammsäkerhet – tillbakablick år 1977
-- Rikard Hellgren, Svenska Kraftnät:   Dammsäkerhet idag
-- Björn Ållebrand, Trafikverket:   Trafikverkets elförsörjning.
-- Jonas Åkermark:  Fartygstransport och bunkring av LNG
 

Fullständig information och detaljerat program finns i den bifogade inbjudan!

 

Svenska Mekanisters Riksförening har ambitionen att verka för en så allsidig belysning som möjligt av frågeställningar och problem inom naturvetenskap och ingenjörskonst.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet