Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten nr 2, 2024

Ett nummer lagom till sommaren - 50 sidor med en diger lista artiklar.

Här finns också referat från passerade seminarier och info om de kommande evenemangen. 

Stockholms nya tunnelbana-utbyggnad finns med, där möjligheter finns till en helt ny teknisk lösning - kan den mäta sig med NASAs nya mån-järnväg?

Hämta PDF

Mycket nöje!

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet