Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Seminariet Energi för Kyla 4 december

Seminariet den 4 december 2012 på KTH samlade ett tjugotal deltagare. Professor Per Lundqvist vid avdelningen för Kylteknik och Termodynamik berättade om kylteknikens historia och nuläge. Han engagerade deltagarna med originella grupparbeten, t ex kylgenerering med gummisnodd, och röstning med smarttelefon.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet