Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Ljungströmsmedaljen 2011

Ljungströmsmedaljen för år 2011 har av föreningens styrelse tilldelats Professor Emeritus Eric Granryd, med följande motivering:

Eric Granryd är en av de största auktoriteterna i världen inom avancerade kylteknik och värmepumpteknik. Erik Granryd har på ett unikt sätt kombinerat snillrik ingenjörskonst och gediget ingenjörsarbete med vetenskaplig excellens, och på detta sätt starkt bidragit till att värmepumpar idag är en effektiv och pålitlig teknik för uppvärmning i hela världen. Han har dessutom byggt upp Kylteknik på KTH till att var en av de ledande institutionerna i världen för forskning inom kyl- och värmepumpteknik. Eric Granryd har även varit synnerligen aktiv inom IIR, ”The International Institute of Refrigeration”, bl.a. som ”President för science and technology council”.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet