Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Inbjudan till seminarie: Effektiva och funktionssäkra hydraulsystem

- Vad innebär ”elektrifiering av hydraulsystemet” och vad kommer det att innebära för hydraulikens omfattning?
- Vad innebär de nya säkerhetskraven för hydrauliken i autonoma och automatiska fordon?
- Vem fyller på hydraulolja i ett autonomt fordon? Vem byter sågkedja? Vem lyssnar på oljud från maskinen?
- Hydraulvätskan är en gemensam komponent för hela hydraulsystemet och skall då ha samma funktionssäkerhet som systemet. Hur påverkar det leverans, uppföljning och analysmetoder?
- Kan det fortfarande tas fram nya hydraulvätskor och är det verkligen lönsamt att utveckla dessa?
 
Det är några frågor som kommer att tas upp på seminariet 17 maj 2018 kl 09.30-16.00 i centrala Stockholm.
 
Anmäl dig senast 14 maj 2018 - anmälan och information här..
 
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet