Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Rätt och rent om hydraulvätska (2012)

Titel

Rätt och rent om hydraulvätska

Boken har tagits fram av Petroleumkommittén inom SMR. På ett populärt sätt beskriver den viktiga egenskaper hos hydraulvätskor, inklusive miljöanpassade sådana och hur vätskan arbetar i ett hydraulsystem. Omfattar 48 sidor.

Utgiven 2007. Utgången, se senaste utgåva 2018

Hydraulvätska används i hydraulsystem för att överföra effekt från pumpen till de olika arbetande delarna i systemet. Hydraulvätskan kan vara av olika typ beroende på användningsområde och systemkonstruktion.

Ofta används vätskor baserade på mineralolja, men särskilt på arbetsmaskiner utomhus används ibland miljöanpassade vätskor som kan vara baserade på olika produkter från växtriket eller petroleumindustrin. Denna skrift behandlar båda dessa vätsketyper, vilka också kallas hydrauloljor.

Pris ...

Denna publikation är utgången och ersatt av senare utgåva.

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...