Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Isbrytare

Titel
Isbrytare

Förord
Skriften Isbrytare, nr 3/2002 av SMR:s småskriftserie är en sammanställning om den intressanta utvecklingen av de svenska isbrytarna. Ämnet är uppdelat i tre områden, vart och ett behandlat med stor kunskap.

Lite om isbrytare och isbrytning av pensionerade civilingenjören Sten Regnell är en kort historik över den svenska isbrytarflottan, fint belyst med de förnämliga teckningar som Sten Regnell blivit så berömd för. Ett par av teckningarna ger verkligen den rätta känslan av hur ödsligt och mörkt det måste ha varit en vinternatt ute på den tillfrusna Bottenviken.

I två artiklar berättar Anders Backman, avgående isbrytardirektör om Isbrytare 2000, den nya väg som man gått i Sverige för att på ett mer ekonomiskt sätt använda isbrytarna, under den tid de inte behövs i isbrytartjänst får de arbeta som supplyfartyg i offshoretjänst på Nordsjön. En av fartygscheferna, Torbjörn Kristensen, ger en glimt från ett uppdrag med ankarhantering vid Hanze Field utanför Hollands kust.

Professor em Erik R Steneroth presenterar en ny teori för brytning av jämn is, där hänsyn tas till isens nedböjning. Han kan därigenom jämföra olika isbrytarbogars effektivitet
Sammanställningen över isbrytare och isbrytning väl dokumenterad med både intressanta fotografier och Sten Regnells fina teckningar.

Innehåll
- Lite om isbrytare och isbrytning, ur Mekanisten 1998:3. Teckningar och text Sten Regnell.
- Isbrytare för 2000-talet, ur Mekanisten 1998:3. Anders Backman.
- Jämförande studier av olika isbrytande bogar, ur Mekanisten 1998:3. Erik R. Steneroth.
- Isbrytare för 2000- talet. Erfarenheter från Tor Balder och Vidar Viking i is och i offshoreverksamhet, ur - Mekanisten 2002: 3. Anders Backman

Erfarenheter med Vidar Viking vid arbeten med ankarhantering på Nordsjön, ur Mekanisten
2002:3. Torbjörn Kristensen


Utgiven:
2002 av Svenska Mekanisters Riksförening som nr 3/2002 i SMR:s småskriftserie.
32 sidor i G5-format

Pris
60 kr + porto.

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...