Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Saab 37 Viggen

Titel
Saab 37 Viggen.
Utvecklingen av ett nytt enhetsflygplan för det svenska flygvapnet 1952 - 1971. Sedd ur en aerodynamikers perspektiv.

 

Boken som är skriven av Krister Karling, omfattar 88 sidor (G5) och är en bearbetning av sex artiklar publicerade i tidskriften Mekanisten 1997 till 2001.
Flygplan 37-epoken var en höjdpunkt i svensk flygindustris, framför allt Saabs, men också Volvo Flygmotors historia, som utvecklade PWA:s civil flygmotor, JT8D, till militära versioner, RM8A och B. Den stora industrisatsning som projektet innebar betydde en stor stimulans inte bara för flygindustrin - den blev även en vitamininjektion för svensk forskning och utveckling över huvud taget. Med fog kan sägas, att utan flygplan 37 hade vi varken haft något flygplan 39 eller fått några civila trafikflygplan utvecklade inom landet.
Krister Karling skildrar, efter det inledande kapitlet som beskriver alla Saabs flygplan, Saab 37 Viggen- projektets fascinerande tid, 1952 - 1971, med det intensiva men också utdragna arbetet att utveckla ett nytt stridsflygplan i absoluta täten bland flygplanstillverkare. Han redovisar de många projekten som var resultatet av de olika krav som kunden, KFF, ställde upp. De många flygplanritningarna utförda av Stig Nilson ger en bra bild av hur de olika flygplanen skulle ha sett ut. Fotografier av flygplan 37 i olika utvecklingsstadier visas.

Innehåll
Kapitel 1:
Bakgrund: svensk flygplanutveckling under 65 år - från aerodynamiskt perspektiv

Kapitel 2: 37-projektets förhistoria: Projektstarten på ett nytt flygplan efter Draken 1952, 1300-utredningen, 1952-1956

Kapitel 3: Slutet på 1300-epoken 1956. Övergång till mindre flygplan, 1400-utredningen 1956-1957

Kapitel 4: Duncan Sandy's vitbok från 1957. Konsekvenser för svensk flygindustri. Utvecklingen fram till 1500-utredningens början 1960.

Kapitel 5: 1500-epoken 1960 fram till typarbetsstarten för det blivande enhetsflygplanet 37 Viggen 1962

Kapitel 6: Typarbetet på flygplan 37 från starten 1962 fram till flygutprovningen - från första flygning 1967 till leverans av första serieflygplan AJ 37 1971.

 

Pris
Pris 100 kr + porto per bok. Pris vid köp av min 10 böcker: 80 kr/bok + porto.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...