Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Farkosters energieffektivitet 20/10

Seminarium 20 oktober 2020

Fjärde seminariet i serien om energieffektiviteten hos motoriserade farkoster, det vill säga hos vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg, vid både persontransporter och godstransporter.

Tid: Tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 17.30 – 20.00 
        Seminariet hålls via internet (”Webbinarium”)

Anmälan: Webbinariet är kostnadsfritt för föreningens medlemmar och för teknologer, för övriga 200 kronor till pluskonto 554565–2 för föreningens administration av arrangemanget.

Anmälan: Anmälan görs snarast till info@mekanisterna.se eller via föreningens hemsida på sidan Seminarie 20/10 - Farkosters energieffektivitet.  

Föredragslista:

-- Johan Bratthall, Mekanisterna       Välkomna och introduktion

-- Håkan Johansson, Trafikverket        Framtida transportscenarier, vägfordon
-- Karin Byman, IVA                              Vägval för klimatet.
-- Elisa Abascal Reyes, Trafikanalys    Klimatdeklaration för långväga resor
-- E&T-kommittén                                  Lärdomar och kvarstående oklarheter

 

Du  kan läsa  hela inbjudan i PDF-format här.  

 

Svenska Mekanisters Riksförening inbjuder sina och ”Systerföreningarnas” medlemmar, teknologer och andra intresserade till ett webbinarium tisdagen den 20 oktober 2020

Svenska Mekanisters Riksförening anordnar en serie seminarier om energieffektiviteten hos motoriserade farkoster, det vill säga hos vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg, vid både persontransporter och godstransporter. Vårt mål är att förmedla information och uppmuntra till diskussion om hur farkosters energieffektivitet definieras och kan förbättras. Det första seminariet, som hölls den 16 oktober 2018, innehöll presentationer från ansvariga myndigheter: Trafikverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen. Det andra seminariet, som hölls 9 april 2019, innehöll presentationer från farkosttillverkarna av vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg. Det tredje seminariet, som hölls 15 oktober 2019, ägnades farkostoperatörerna. Presentationerna sammanfattas i Mekanisternas tidning ”Mekanisten”. För att ytterligare belysa detta stora område arrangerar vi nu ett fjärde seminarium där farkosters energieffektivitet betraktas i ett vidare perspektiv, som innefattar omgivningsfaktorerna idag, i närtid och på betydligt längre sikt:

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Ledaren finns nu på förstasidan.

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet