Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

4:e seminariet om Farkosters energieffektivitet

2020-10-20

För att ytterligare belysa detta stora område arrangerar vi nu ett fjärde seminarium där farkosters energieffektivitet betraktas i ett vidare perspektiv, som innefattar omgivningsfaktorerna idag, i närtid och på betydligt längre sikt:

Tid: Tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 17.30 – 20.00
       Seminariet hålls via internet (”Webbinarium”) 

Anmälan

Vi ber er skicka din anmälan som mail till info@mekanisterna.se istället. Tack!

Orsaken är dagens hårdare spamregler, och dessutom tjänar både du och vi på direkt mailkontakt. Ta med dessa uppgifter i ditt mail:

Förnamn

Efternamn

E-post

Faktureringsadress

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...