Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Seminarium: Förbränningsmotorer och miljön


En spännande övergång sker till drivlinor med förnyelsebara bränslen och låga emissioner. Förutsättningarna är olika på global och lokal nivå och därmed skiljer sig regelverken och begränsningarna för skadliga emissioner. För transportsektorn är det viktigt att kunna bedöma framtiden och ligga rätt i tiden. För låga emissioner är el-, bränslecell- och gasmotorer ett alternativ.
Hur länge kommer konventionella förbränningsmotorer och flytande bränslen finnas kvar? Hur kommer reglerna se ut på lokal och global nivå? /.../
 
Här kommer ett seminarium som behandlar dessa frågor och ger insyn hur ansvariga myndigheter vill styra framtiden och hur motor-, fordons- och drivmedelstillverkare tolkar de signaler som finns samt erfarenheter vid användning av nya drivlinor. Ledande aktörer från de olika transportområdena presenterar fakta om framtidens drivlinor.
 

Tid: 19 mars 2019 klockan 09.30-16.00 på 

Plats: Circle K HK, Stockholm, Torkel Knutssonsgatan 24. T: Mariatorget. Förintresset har varit stort så anmäl dig redan nu och säkerställ din plats!

Pris: 1900 SEK för medlemmar i Mekanisterna, 2600 SEK för icke-medlemmar. Kaffe och lunch ingår i seminariepriset. Passa på att bli medlem i Mekanisterna samtidigt som du anmäler dig, då betalar du endast 2300 SEK för seminariet. Medlemskap i Mekanisterna kostar 500 SEK/år.

Anmälan görs via e-post till: info@mekanisterna.se.
 
Ange personnamn, organisation, e-post och fakturaadress. Ange även om du är medlem i Svenska Mekanisters Riksförening eller önskar medlemskap,
 
Sista anmälningsdag är 14 mars 2019.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet