Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Chefredaktören har ordet

Hej alla läsare av Mekanisten

Nu finns ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning, att ladda ner. Sommaren är nu slut även om man kan se både ivrigt krypande myror, några vilsekomna svalor och simmande snokar. Ljuset håller på att  gå över från sommarljust till ålamörkt och vi är bara två månader bort från omställningen till normaltid. Men vad gör en tekniker under sådana omständigheter? Han försöker följa med, titta ny teknik som presenteras, ta gammal teknik till heders igen och fundera på vad nästa decimal kan vara på pi, om nu inte de nästan 350 decimalerna som presenteras på sidan 9 räcker?

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2017-08-24

Tidigare ledare

Nu vänder det!
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet