Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Seminarium: El som drivmedel - räcker elen?

Svenska Mekanisters Riksförening bjuder in till seminarium i Stockholm 2019-11-14

El som drivmedel - räcker elen? 

I början på 1900-talet stod valet av drift för bilar mellan ånga, el och bensin.

Utgången av valet påverkades av Ford och Rockefeller och valet blev bensin.
Idag står vi inför ett nytt val, där elen nu ser ut som en given vinnare.
Men räcker elen? Hur mycket kommer att gå åt? Och när?
Hur blir det med produktionen av batterier? Hur lång blir körsträckan?
Skiljer sig elmotorer för massproduktion till bilar från elmotorer för industriproduktion?
Hur ändras utformning av ”bensinstationen”? Vilket utbud kommer att finnas?
Hur kommer den nya staden att formas med eldrift för bussar, bilar och lastbilar?

Det är några frågor som belyses i detta seminarium.

Förintresset har varit stort så anmäl dig redan nu och säkerställ din plats!

Sista anmälan: 8 november 2019

Tid: 14 november 2019 klockan 09.30-16.30 

Plats:  Circle K HK, Stockholm, Torkel Knutssonsgatan 24. T: Mariatorget.

Pris:2500 kr för medlemmar 

Länk till inbjudan med program i PDF-format

Länk till anmälan

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet