Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Årsmöte 30 mars 2020 - UPPSKJUTET

Bästa medlem i Svenska Mekanisters Riksförening, Mekanisterna

 

Med anledning av de mötes- och reserestriktioner som kommit till vår kännedom, med anledning av Corona-viruset, bedömer styrelsen att föreningens Årsmöte den 30 mars inte kan genomföras som avsett och måste flyttas fram i tiden.

 

Vi återkommer, med nytt datum, när vi fått uppgift om att de nu införda restriktionerna upphävts.

 

Vi beklagar detta men ser fram emot att ses på Årsmöte inom en snar framtid.

 

 

Med vänlig hälsning

SVENSKA MEKANISTERS RIKSFÖRENING

 

Johan Bratthäll

Ordförande Mekanisterna

------------------------------------------------------------------------

Ursprunglig text:

Svenska Mekanisters Riksförenings årsmöte äger rum

Tid;     Måndag den 30 mars 2020 kl 18.00

Plats:  sal: MUNIN, bottenvåningen,
           KTH, Teknikringen 8, Stockholm 

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på plats.

Vi får också lyssna på ett intressant föredrag om elektrifiering av gruvtransporter i Sveriges största dagbrott.

Visa detaljerad kallelse med dagordning och detaljer.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet