Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten nr 3, 2020

Detta nummer handlar mycket om gas och speciellt vätgas. Vätet håller på att utforskas som den energikälla som kan användas i större skala för att rädda oss från koldioxidens påverkan.
 
Något ur innehållet:
 
- Passagerarfärja med elektrisk framdrivning till Umeå
- Flyg för brandbekämpning
- Fartyg som minskar utsläppen med 90%
- Världens första väte-elplan
- Vätgasdrivet VTOL-drönare kan flyga i 3,5 timmar
 
Hämta PDF  (lösenord får du från kansliet som vanligt)

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet