Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Modern teknik för energilagring

 

 

Modern teknik för energilagring

 

Webbinarium 20 april 2021

 

Svenska Mekanisters Riksförening anordnar ett Webbinarium med ämnet ”Modern teknik för energilagring” som en uppföljning och fortsättning av seminarieserien om farkosters energieffektivitet. Med effektiv lagring och distribution kan energi användas effektivt, annars inte.
 
Tid: Tisdagen den 20 april 2021 kl. 17.30 – 20.00
 
Anmälan: Anmälan görs snarast till info@mekanisterna.se eller via formuläret Modern teknik för energilagring
 
Pris: Webbinariet är kostnadsfritt för föreningens medlemmar och för teknologer,för övriga 200 kronor till pluskonto 554565-2 för föreningens administration av arrangemanget.
 
 
Föredrag:
 
Talare                    Ämne
Mats Berg              Mekanisterna Moderator
Johan Bratthäll      Mekanisterna Välkomna och introduktion
Magnus Eriksson   Echandia Marine Elbatterier
Erik Wiberg            Vätgas Sverige Vätgaslagring
Johan Burgren       Power Cell Sweden BränslecellerM
Mikael Bergmark    Pumped Hydro Storage Vattenpumpverk
 
Svenska Mekanisters Riksförening anordnade under åren 2018 till 2020 en serie seminarier om energieffektiviteten hos motoriserade farkoster, det vill säga hos vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg.
 
Ansvariga myndigheter, farkosttillverkare och farkostoperatörer presenterade dagsläget för teknik, marknad och regelverk. I ett fjärde seminarium behandlades farkosters energieffektivitet i ett vidare perspektiv, som innefattade omgivningsfaktorerna idag, i närtid och på betydligt längre sikt. Presentationerna har sammanfattats i Mekanisternas tidning ”Mekanisten”.
 
Svenska Mekanisters Riksförening har ambitionen att verka för en så allsidig belysning som möjligt av frågeställningar och problem inom naturvetenskap och ingenjörskonst.
 
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet