Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Elektrifierade transporter ur ett marknadsperspektiv

Seminarium. Mekanisternas Smörj- och Drivmedelskommitté.
 
Program tisdagen 4 maj 2021 – Live via Teams, kl 10:00
 
Målgrupp:
Personer som ansvarar för miljöfrågor inom transportindustrin. Konstruktörer av motorer för tunga fordon. Leverantörer och installatörer av elsystem för laddning av elfordon. Åkerier. Ansvariga för infrastrukturen. Forskare och beslutsfattare inom stat och kommun avseende el-och vätgasdistribution och produktion. Batteritillverkare. Tillverkare av bränsleceller. Investerare.
 
Seminariet är en fristående fortsättning på det mycket uppskattade seminariet ”El som drivmedel – räcker elen? och livesändningen ”Elektrifierade transporter som del av ett uthålligt energisystem” som höll under 2019 och 2020. Presentationerna som gavs vid dessa
tillfällen är tillgängliga för Mekanisternas medlemmar via hemsidan.
 
Seminariet börjar kl. 10.00 och slutar kl.12.15.
En inbjudan till Teams skickas ut till de som anmält sig.
 
För att delta i seminariet krävs att man är medlem i Svenska Mekanisters Riksförening. Du kan enkelt ansöka om medlemskap på www.mekanisterna.se, (klicka på ”bli medlem”), 500: - för ordinarie medlemmar, 350: - för doktorander och pensionärer, 100: - för teknologer.
 
Anmäl dig till detta seminarium via e-post info@mekanisterna.se eller  via formuläret här.
 
Tider, ämnen och föredragshållare: Se Hela inbjudan i utskrivbart format    
 
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet