Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Thermal Energy Harvesting – KCORC rapport

The Path to Tapping into a Large CO2-free European Power Source

Spillvärme är tillgängligt 24 timmar om dygnet i ofattbara mängder. Även efter värmeåtervinning, direkt eller via värmepumpar, återstår ohyggliga mängder spillvärme. En nypublicerad rapport från KCORC
visar vilka förutsättningar som finns att producera kraft från spillvärme i Europa, 150TWh(el)/år inom 10 år enbart i stationära anläggningar. De 150TWh/år som kan byggas relativt snabbt blir helt fria från
emmissioner och helt oberoende av väder och vind.
 
Den nya rapporten ger en överblick och förklarar hur lagstiftning och regelstyrning påverkar möjligheterna. Dessutom finns ett antal förslag om hur politik och regleringar skulle kunna utformas mer ändamålsenligt.
 
Rapporten kan man hitta på:
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet