Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

AGAs uppfinningar under ett sekel

Titel
AGAs uppfinningar under ett sekel
(Denna bok köpes direkt från författarna, se adress nederst.)

Gustaf Dalén var bl. a. en stor uppfinnare.
 
Han var personlig skapare av det s.k. AGA-systemet för säkerheten till sjöss och AGA-spisen, som efter 90 år fortfarande säljs i flera länder.
 
Gustaf Dalén skapade också en innovationsanda på AGA, som bevarades långt efter hans död. Det är inte utan orsak AGA kallades Innovationsföretaget AGA
 
En grupp på nio personer kallad Innovationsgruppen med en sammanlagd erfarenhet av utvecklingsarbete på AGA på över 200 år har inventerat över 2000 AGA-uppfinningar med många tusen patent över hela välden och skrivit boken
 
    ”AGAs uppfinningar under ett sekel”
 
som återger innovationsverksamheten under den tid AGA var ett svenskt företag, dvs åren 1904 - 2000. Boken beskriver på över 50 sidor företagets uppfinningsverksamhet i de c:a 20 affärsområden, som var separata enheter, och sänder läsaren till ett web-baserat referensbibliotek, där en mängd information har samlats om marknadsförutsättningar, innovationsförloppet, patent och patentadministration, testverksamheten, den färdiga produkten och dess försäljningsresultat, totalt över 2 000 sidor.
 

Pris & Beställning

Pris vid direktköp: Kr 150 inklusive moms. Frakt tillkommer.

GDM-gruppen
Kontakt och beställning: HAcreatec@aol.com
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet