Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Kallelse till Årsmöte 2022

Mekanisterna kallar sina medlemmar till Årsmöte 2022
 
Tid: Onsdag den 30 mars 2022 kl 17:30
 
Plats: KTH, sal: MUNIN, Teknikringen 8, bottenvåningen, Sthlm
 
Här finns Dagordning i pdf-format samt en motion från valberedningen.

Samtliiga årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på plats, eller kan rekvireras från kansliet i förväg - se dagordningen för detaljer.

Anmäl gärna ditt deltagande via e-post info@mekanisterna.se eller tel 0708578762

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet