Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Styrning och inriktning av hydraul- och elsystem

Mekanisterna, Svenska Mekanisters Riksförening inbjuder till seminarium  2022-09-20 

Styrning och inriktning av hydraul- och elsystem

Genom Mekanisternas seminarier kan Du som ingenjör och tekniker hålla Dig uppdaterad om utvecklingen inom Ditt teknikområde. Aktuellt är elektrifieringen av mobila system och de val som då uppkommer mellan hydraulisk motor och hydrauliskt ställdon och motsvarande elektriska. Vid batteridrift är kraven på effektiva
system höga och frånvaron av en förbränningsmotor accentuerar det ljud övriga komponenter alstrar.
 
I seminariet presenteras system från flyg, markfordon och fartyg och de val som då framkommer mellan el- och hydraulkomponenter samt styrning av dessa system och systemflottor med denna valsituation som bakgrund.
 
Mobil hydraulik är ett spännande område med höga krav på ingående komponenter. Moderna hydraulvätskor med lägre viskositet och högre viskositetsindex, ofta miljöanpassade, öppnar upp nya tekniska möjligheter.
Pumpar och systemstyrning anpassas och utvecklas.
 
Tag gärna med förberedda inlägg om hydraulvätska och systemteknik till den avslutande diskussionen!
 
Utveckling, övervägande mellan el och hydraulik och forskning inom skogen behandlas liksom helt nya idéer för skördare.
Industri 4.0 – Hur kommer utrullningen av 5G påverka möjligheterna för skogen generellt? Ger kommersiella nät den snabbhet och säkerhet som behövs?
 
Ledande aktörer från olika områden presenterar fakta om framtidens hydraulik och strävan att konstruera så effektiva hydraulsystem som möjligt. I pauser och vid en avslutande diskussion finns rika möjligheter att få olika specifika frågor belysta. Värdshuset har en omtyckt och trevlig miljö för sådana samtal.
 
Seminariet går av stapeln tisdagen den 20 september 2022 kl. 09.30-17.00 på Gripsholms Värdshus, Kyrkogatan 1, Mariefred. Järnvägsstation: Läggesta (tåg från Stockholm Central 53 minuter).
 
Priset för seminariet är 1 900 SEK för medlemmar i Mekanisterna, 2 900 SEK för icke-medlemmar. I seminariepriset ingår kaffe och lunch. Passa på att bli medlem i Mekanisterna samtidigt som du anmäler dig, då betalar du endast 2 500 SEK för seminariet. Medlemskap i Mekanisterna kostar 500 SEK/år. Teknologer och doktorander betalar självkostnadspris, lunch och kaffe, i mån av plats.
Deltagarantalet är begränsat. Anmäl Dig snabbt!
 
Anmälan görs via e-post till: info@mekanisterna.se -- ange personnamn, organisation, e-post, telefonnummer
och fakturaadress. Avgiften faktureras i förväg, fakturan utgör bekräftelse.
Sista anmälningsdag är 16 september 2022.
 
Väl mött!
Smörj- och drivmedelskommittén inom Mekanisterna.
 
För detaljerat seminarieprogram var vänlig se bilagan nedan!
 

Tid: tisdagen den 20 september 2022 kl. 09.30-17.00 

Plats:  Gripsholms Värdshus, Kyrkogatan 1, Mariefred..

Pris:1900 kr för medlemmar 

Länk till inbjudan med program i PDF-format

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet