Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Det nya energilandskapet (heldag)

Det nya energilandskapet
Seminarium 15 november 2022 i Mariefred
 
Syfte och innehåll
Seminariet ger en bred överblick av behov och begränsningar för behov, produktion och tillgänglig teknik för produktion och användning av energi i Sverige. Representanter för myndigheter, forskning och industri belyser dagsläget och den näraliggande utvecklingen, som skall leda till utformningen av det nya
energilandskapet
 
Tid: Tisdagen den 15 november 2022 kl. 09.00 – 16.45
 
Plats: Gripsholms Värdshus, Kyrkogatan 1, 647 30 Mariefred
 
Anmälan: Anmälan görs senast 11 november 2022 till info@mekanisterna.se
 
Ange personnamn, organisation, e-post, telefonnummer och fakturaadress. Avgiften faktureras i förväg, fakturan utgör bekräftelse.
 
Pris: 1900 kronor för medlemmar.
2900 kronor för icke-medlemmar.
800 kronor för pensonärsmedlemmar i Mekanisterna.
700 kronor för teknologer och doktorander för lunch och kaffe, i mån av plats.
 
I seminariepriset ingår kaffe och lunch. Passa på att bli medlem i Mekanisterna samtidigt som du anmäler dig, då betalar du endast 2 500 SEK för seminariet. Medlemskap i Mekanisterna kostar 500 SEK/år.
 
Deltagarantalet är begränsat. Anmäl Dig snabbt!
 
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet