Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Seminarium 28/3: Vinnande hydralik

 
Vinnande hydraulik
 
Genom Mekanisternas seminarier kan Du som ingenjör och tekniker hålla Dig uppdaterad om utvecklingen inom Ditt teknikområde. Du ökar varje gång Din kunskapsnivå med de aktuella ämnena. Denna gång med presentationer om hållbara hydraulsystem genom övervakning på distans och tillståndskontroll av hydrauloljan samt djupare kunskaper om krav och egenskaper på hydrauloljor. Avgörande faktorer för hydraulsystem som skall fungera hållbart och självständigt hos användaren.
 
 
Är det den första försäljningen till kunden av ett integrerat och självständigt system som skall följas upp på distans, är frågan om vilka givare som behövs och vilka som kan vänta. Behövs ljudinspelning? Måste man mäta luftinnehållet i hydrauloljan med röntgen eller räcker det att mäta ljudhastigheten i hydrauloljan eller använda ultraljud? Hur utvärderas resultaten?  Det kan vara några frågor att ställa till föredragshållarna och vid den avslutande diskussionen.
 
Vinnande hydraulik blir system där hydraulikens fördelar kommer bäst till sin rätt i driftsäkra system. Hög effekttäthet och förmåga att hantera stora krafter och moment vid inverkan av yttre, okända stötkrafter och moment är sådana fall. Med rätt tätningsmaterial för att få täta hydraulsystem. 
 
I tidigare seminarier har vi fått information att ersättning av hydrauliken i stridsflygplan kräver en tillbyggnad för att få plats med de elektriska ställdonen, med resultat som bulor på vingarna, med försämrad aerodynamik. Varför då inte behålla hydrauliken?
Vi har fått veta att de nya, svenska isbrytarna kommer med hydraulik i bogserspelet. System där snabb och noggrann reglering krävs, kommer hydraulik bäst till sin rätt, som där tunna plåtar med exakta mått produceras från en glödande heta. Blir hydrauliken nu ännu vassare i tuffa mobila system? Med elektrifierad drift av hydraulpumparna.
 
Ledande aktörer från olika områden presenterar aktuella  kunskapsområden inom hydraulik i en strävan att konstruera så effektiva, hållbara och konkurrenskraftiga hydraulsystem som möjligt. I pauser och vid en avslutande diskussion finns rika möjligheter att få olika specifika frågor belysta. Värdshuset har en omtyckt och trevlig miljö för sådana samtal.
 
Seminariet går av stapeln tisdagen den 28 mars 2023 kl. 09.00-17.00 på Gripsholms Värdshus, Kyrkogatan 1, Mariefred. Järnvägsstation: Läggesta (tåg från Stockholm Central 53 minuter).
 
Priset för seminariet är 2 100 SEK för medlemmar i Mekanisterna, 3 100 SEK för icke-medlemmar. I seminariepriset ingår kaffe och lunch. Passa på att bli medlem i Mekanisterna samtidigt som du anmäler dig, då betalar du endast 2 600 SEK för seminariet. Medlemskap i Mekanisterna kostar 500 SEK/år. Teknologer och doktorander betalar självkostnadspris, lunch och kaffe, i mån av plats.
 
Deltagarantalet är begränsat. Anmäl Dig snabbt!
Anmälan görs via e-post till: info@mekanisterna.se
Ange personnamn, organisation, e-post, telefonnummer och fakturaadress. Avgiften faktureras i förväg, fakturan utgör bekräftelse. Sista anmälningsdag är 24 mars 2023.
 
Väl mött!
Smörj- och drivmedelskommittén inom Mekanisterna.
 
 
 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet