Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Kvällsseminarie 19/4: Det nya energilandskapet

Svenska Mekanisters Riksförening inbjuder sina och ”Systerföreningarnas” medlemmar, teknologer och andra intresserade till ett seminarium.

Syfte och innehåll

Mekanisterna anordnade ett heldagsseminarium i november 2022 med ämnet ”Det nya energilandskapet”. Seminariet gav en bred överblick av behov och tillgänglig teknik för produktion och användning av energi i Sverige. Representanter för myndigheter, forskning och industri belyste dagsläget och den näraliggande utvecklingen, som skall leda till utformningen av det nya energilandskapet.

För att ge fler intresserade möjlighet att ta del av seminariets föredrag anordnas nu två kvällsseminarier i Stockholm med liknande innehåll som heldagsseminariet. Det första äger rum den 19 april 2023 och det andra den 17 oktober 2023.

 

Tid: Onsdagen den 19 april 2023 kl. 17.30 – 20.00

Plats: KTH, Teknikringen 8, bottenvåningen, sal Vehicle Engineering Lab, eller via internet (Zoom).

Anmälan: Anmälan görs senast 17 april 2023 (Obs: förlängt!)

Pris: 200 kr på plats, 100 kr över internet

Program & talare:  Länk till inbjudan med program i PDF-format

Varmt välkommen med Din anmälan.

 

Med vänlig hälsning

SVENSKA MEKANISTERS RIKSFÖRENING

Kommittén för Energiteknik och Transportmedel
gm/Nadia Svensson
kansli
0708578762

info@mekanisterna.se

www.mekanisterna.se

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet