Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Solenergi från Norra Afrika till Europa

Romklubben har nyligen presenterat en gigantisk plan för att utnyttja solen som energikälla och minska den globala klimatförändringen. Projektet innebär byggandet av solkraftverk i Norra Afrika och transport av el i kablar för högspänd likström (HVDC) till Europa och skall vara realiserat omkring år 2050 och då leverera 15% av Europas elbehov. Kostnaden beräknas då ha nått 400 miljarder Euro. Projektet har titeln ”Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation” (TREC), som har utvecklat DESERTEC-konceptet i samarbete med German Aerospace Center (DLR). Tyska storbanker, tyska kraftbolag och leverantörer som Siemens och ABB deltar i projektet, som i en första fas beräknas kosta 10 miljarder Euro. Konceptet har presenterats i en ”Vitbok” av DESERTEC (se www.desertec.org) nu i fjärde utgåvan.

Artikeln går att läsa i sin helhel vår medlemstidning Mekanisten.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet