Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Elektriska fordon – men inte som vi tänker oss dem

Elektriska fordon använder elektricitet helt eller delvis för framdrivning – vilket för tekniken framåt. Detta omfattar en ökande mångfald av resesätt till lands, havs och i luften. Lägg därtill färskt vatten. Tillverkare av elektriska fordon och de som förser dem med komponenter varierar från de som är så stora, välbärgade och ambitiösa att de strävar efter de stora möjligheterna, vilket är nästa decenniums hybridbilar. På den motsatta kanten finns små nischade företag med listig marknadsföring uppvisande dominanta specialprodukter. Tråkigt nog finns däremellan en massa bristfälligt finansierade, vilseledande fordons- och komponenttillverkare som är ute efter de största marknaderna utan några tankar på hur man skulle kunna ha större möjligheter med nischframgångar och därför underlåter att skapa sådana nischer. Ändå är dessa mindre marknadssektorer ofta förknippade med höga priser, specialistteknologier samt komponenter och kraftöverföringar både mycket större och mycket mindre än de för bilar.

Artikeln går att läsa i sin helhel i vår medlemstidning Mekanisten

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet