Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Nytt LNG-fartyg i passagerartrafik

av Henrik Grönvik
Sjökapten, Senior befälhavare M/S Viking 
Grace

Då M/S Viking Grace nu varit i trafik mellan Åbo och Stockholm sedan januari känns det bra att återkomma till denna blog. Början av året 2013 har varit arbetsfyllt för oss som arbetar med M/S Viking Grace både ombord och iland. Ceremonierna vid fartygets överlåtelse och trafikstart är i gott minne för oss alla. Nu vidtar en ännu större utmaning: att bedriva trafiken och betjäna alla våra gäster som länge väntat på M/S Viking Grace...

Artikeln går att läsa i sin helhet i vår medlemstidning Mekanisten. Är du medlem kan du ladda ner tidningen här (lösenord erhålles från kansliet).

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet