Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

50 år med snabba tåg i världen

Ända sedan Tokyo-OS 1964 har det funnits snabba tåg med topphastigheter på 200 km/h i reguljär trafik. Järnvägsnätet, antalet snabba tågset och trafikvolymen har växt dramatiskt i nästan hela världen sedan dess och revolutionerat möjligheterna till kortare restider på land. En framsynt planering och en stark tro på teknisk utveckling har bäddat för detta. Tre professorer från KTH:s Järnvägsgrupp berättar här om den historiska utvecklingen för snabbtåg i världen, men blickar också framåt.

Artikeln går att läsa i sin helhet i vår medlemstidning Mekanisten. Är du medlem kan du ladda ner tidningen här (lösenord erhålles från kansliet).

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet