Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Världens första aluminiumbåt – Alfred Nobels ”Mignon”

Alfred Nobel började att intressera sig för aluminium under världsutställningen i Paris 1889. Han  intresserade sig för metallens olika användningsområden och reste ofta till Zürich 1890 - 91 för att diskutera aluminiumfrågor med bl.a Paul Héroult. Där kom Nobel i kontakt med en nymodighet; ”lustyachten”. Maskinfabriken Escher Wyss & Cie i Zürich hade 1888 börjat bygga mindre ångslupar med en modern konstruktion. Ångpannorna som drev dessa båtar var speciella såtillvida att de både eldades och kyldes med nafta. Maskineriet kunde härigenom göras mer kompakt.

Artikeln går att läsa i sin helhet i vår medlemstidning Mekanisten. Är du medlem kan du ladda ner tidningen här (lösenord erhålles från kansliet).

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet