Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Skinande blankt bombplan flyger än


Boeings flygplanstyp B-17 även kallad ”Den flygande fästningen” var ett flygplan som i huvudsak användes i Europa under andra världskriget. B-17 från den åttonde flygburna styrkan deltog i oräkneliga uppdrag från baser i England. Dessa uppdrag varade ofta i mer än åtta timmar och slog till mot mål djupt inne i fientligt territorium. På grund av sin stora räckvidd flög ofta B-17-planen till stridszonen utan några eskorterande jaktflygplan utan förlitade sig helt på sin egen defensiva kapacitet för framgångsrika raider.

Under kriget var B-17-planen bland de modernaste amerikanska flygplanen.Tillkomsten av jetåldern och de teknologiska framstegen gjorde dock de flygande fästningarna gammalmodiga strax efter krigsslutet. I efterkrigstiden styckades de flesta B-17-plan upp som skrot eller användes i det amerikanska flygvapnet som forskningsobjekt eller såldes på överskottsmarknaden.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet