Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Farkosters energieffektivitet - 21 april

2020-04-21

Svenska Mekanisters Riksförening inbjuder sina och ”Systerföreningarnas” medlemmar, teknologer och andra intresserade till ett seminarium

 

Farkosters energieffektivitet

Seminarium 21 april 2020

 

Svenska Mekanisters Riksförening anordnar en serie seminarier om energieffektiviteten hos motoriserade farkoster, det vill säga hos vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg, vid både persontransporter och godstransporter. Vårt mål är att förmedla information och uppmuntra till diskussion om hur farkosters energieffektivitet definieras och kan förbättras. Det första seminariet, som hölls den 16 oktober 2018, innehöll presentationer från ansvariga myndigheter: Trafikverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen.  Det andra seminariet, som hölls 9 april 2019, innehöll presentationer från farkosttillverkarna av vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg. Det tredje seminariet, som hölls 15 oktober 2019, ägnades farkostoperatörerna. Presentationerna sammanfattas i Mekanisternas tidning ”Mekanisten”.

 

För att ytterligare belysa detta stora område arrangerar vi nu ett fjärde seminarium där farkosters energieffektivitet betraktas i ett vidare perspektiv, som innefattar omgivningsfaktorerna idag, i närtid och på betydligt längre sikt:

 

                     

Tid:               Tisdagen den 21 april 2020 kl. 17.00 – 21.00

                      Registrering från kl. 17.00, seminariet börjar kl. 17.30

Plats:             KTH, Teknikringen 8, bottenvåningen, sal Munin

Pris:              150 kr för administration och kaffe.

 

Anmälan:      Anmälan görs snarast till info@mekanisterna.se eller nedan.

Betala 150:- till pluskonto 554565-2, eller betala på plats.

Blänkaren i sin helhetVisa detaljerat program.

 

Med vänlig hälsning

SVENSKA MEKANISTERS RIKSFÖRENING

Svenska Mekanisters Riksförening

Nadia Svensson

Kansli

0708578762

info@mekanisterna.se

www.mekanisterna.se

 

Anmälan

Fyll i ditt namn och din e-postadress för att anmäla dig till detta program/evenemang.

Förnamn

Efternamn

E-post

Faktureringsadress

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...