Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Presentationer

Här finner du presentationer från seminarier, årsmöten med mera. Eventuella lösenord erhålles från kansliet.

2023-11-07:  Avancerad Hydraulik 

Presentationer   (skyddad zip-fil, lösenord mailas ut till deltagarna)

 

2023-03-28:  Vinnande Hydraulik 

Presentationer   (skyddad zip-fil, lösenord mailas ut till deltagarna)

Sammanfattning   (publik pdf)

 

2022-09-20:  Hydraulik 

Här finns de presentationerna från seminariet vi kan sprida:

Sammandrag av seminariet (pdf).   (word doc ).

Presentationer   (lösenord mailas ut)

 

2022-03-15:  Grön vätgas - en mångsidig och fossilfri energibärare 

Här finns de presentationerna från seminariet vi kan sprida:

Presentationer från seminariet.  (lösenordsskyddade)

PDF-inbjudan med detaljerat program & talare för referens.

Lösenordet får deltagarna via mail.

 

2020-11-11:  Elektrifierade transporter ur ett marknadsperspektiv 

Här finns de presentationerna från seminariet vi kan sprida:

Presentationer från seminariet.  (lösenordsskyddade)

Program & talare. för referens.

Lösenordet får deltagarna via mail.

 

2020-11-11:  Elektrifierade transporter som en del av ett uthålligt energisystem 

Här finns de 4 presentationerna från seminariet i en egen folder.

Presentationer från seminariet.  (lösenordsskyddade)

Lösenordet får deltagarna via mail.

NYTT: Här är en Resumé från seminariet.

 

2019-11-14:  El som drivmedel - räcker elen? 

Här finns de 9 presentationerna från seminariet i en egen folder.

Presentationer från seminariet.  (lösenordsskyddade)

Lösenordet får deltagarna via mail.

 

2019-05-16:  Hartsproblem  (lösenordsskyddade)

Här finns de 7 presentationerna från seminariet i en egen folder

Presentationer från Hartsproblem

Lösenordet får deltagarna via mail.

 

2019-04-09  Farkosters energieffektiviet - tillverkare  (lösenordsskyddade)

Här finns presentationerna från seminariet.

 

2019-03-19  Förbränningsmotorer och miljön  (lösenordsskyddade)

Här finns de 13 presentationerna från seminariet i en egen folder

Presentationer från Förbränningsmotorer och miljön

Lösenordet får deltagarna via mail.

Alternativ: För dig som hellre vill hämta dem i ett enda zip-arkiv (med lösenord) packat med www.7-zip.org, finns här en variant för er:

PDF-Sem-Förbränningsmotorer.7z

 

2018-10-16  Farkosters Energieffektivitet - myndigheter  (lösenordsskyddade)

Här finns presentationerna hos dropbox  - lösenorden får deltagarna via mail.

 
 

2018-05-17  Hydraulseminarium  (lösenordsskyddade)

Här finns de 10 presentationerna hos dropbox, eller hos gmail - lösenorden får deltagarna via mail.

 

2017-10-03 | Autonoma farkoster (lösenordsskyddade)

nr 3 - Drönare inom Försvaret - FMV

nr 5 - Autonoma Maskiner - Skogsforsk

nr 7 - Autonoma Transportsystem - Scania

 

2017-03-21 | Elektrifiering av farkoster inom nordisk industri

Eldrivna flygfarkoster och högpresterande drivlinor – Mauritz Andersson Uppsala Universitet

Stöd till forskning och utveckling för el-och bränslecellsfordon –Anders Lewald Energimyndigheten

Forskning om elektriska vägfordon –Oskar Wallmark KTH

BB Green, en färja med energieffektivt skrov. ”En Tesla på vattnet.” – Hans Thornell, Green city ferries rederi AB

Energilagring för fartygsdrift – Tom Sand/Martin von Sydow, ABB/Wallenius

Autonom elektrisk bergtäkt – Rikard Mäki, Volvo CE

Eldriven motorcykel ger ett tyst och miljövänligt äventyrsfordon – Marcus Karlsson, Cake

Lastbilar för elvägar – Christer Thorén, Scania

Storskaliga bränsleceller för lastbilar och fartyg – Per Ekdunge, PowerCell

 

2016-03-15 | Alternativa drivmedel. (lösenordsskyddade)

1 Mekanisten intro_avslut 20160315

2 Internationella incitament till förnybara drivmedel för flyget

3 Inriktning för en hållbar transportsektor

4 Försvarets inriktning vid val av förnyelsebara drivmedel

5 Kvalificering av biobränsle för militära flygplan

7 Produktion av förnybara drivmedel

8 Gasmotorer för tunga fordon

9 Diesel vs Otto in small passanger cars

10 Utbud och drivmedelssortiment i morgondagens drivmedelsstation

11 Finansiella lösningar för drift med förnyelsebara drivmedel

12 Är vätgas den slutliga lösningen på drivmedelsutmaningen för bilar

13 Vart är vi på väg Gradvisa ändringar eller helt nya lösningar

 

2015-04-16 | Gröna fartyg. (lösenordsskyddade)

3. Sjötransporternas villkor idag och i framtiden. (Carl Carlsson, Sveriges Redareförening)

4. Metanol som drivmedel inom sjöfarten. Erfarenheter och framtida användning. (Per Stefenson, Stena)

5. Visioner om emissionsfria framdrivningssystem och nya fartygskoncept. (Carl Fagergren, Wallenius)

7. Framtidens fartyg. (Päivi Haikkola, Deltamarin)

8. Alternativa bränslens påverkan på fartygsdesign och prestanda. (Bengt Ramne, Chalmers Tekniska Högskola)

9. Bränslen för marint bruk. (Sören Eriksson, Preem)

11. Nya Pend-elbåtar i Stockholms farvatten. (Gustaf Myrsten, Rederi AB Ballerina)

12. Batteridrift för fartyg – vad krävs och hur kan det se ut? (Christer Steen, Saft)

13. Miljökrav vid kommande upphandlingar för sjötrafiken. (Johan Böhlin, Storstockholms Lokaltrafik)

15. Låg-emissions teknologi och bränslealternativ för högvarviga marinmotorer i kommersiell drift. (Rolf Westlund, Volvo Penta)

16. Hur nya bränslen och miljölagar har influerat Alfa Lavals produktportfolio under de senaste 10 åren och framöver. (Joakim Thölin, Alfa Laval)

17. Miljöåtgärder på färjor i reguljär trafik. (Ulf Hagström, HP energy solutions)

18. Årets skepp! (Edmund Tolo, Fjellstrand)

 

2015-03-24 | Hydraulvätskor – Krav och specifikationer, Tillståndskontroll och Energieffektivitet. (lösenordsskyddade)

03 Tillståndskontroll skogsmaskiner jonas_nilssonRottne

04 Effektiv kapning med skördare Anders Johansson SP Maskiner

05 Sensorer för övervakning Lars FredenvallArgo Hytos

06 New fluid rating procedure and fluid test Henrik Jarl Bosch Rexroth

07 RevideringavSS 155434 MaytePachStatoil

08 Low temperature properties of hydraulic fluid Thomas Norrby Nynas

10 Ashlessoils John DuchowskiHydac

11 Premium basoljor Göran Gustafsson Preem

12  Energieffektiva hydraulvätskorPer Nilsson

13 Hydraulic hybrid Henrik Jarl Bosch Rexroth

14 Energieffektiva systemlösningar B Eriksson Parker

 

2014-01-28 | Bränsleteknologiomställningen – Utmaningar och möjligheter för transport- och sjöfartsindustrin (lösenordsskyddade)

A. Kempe, Energimyndigheten

A. Röj, Volvo

C. Schoug, Sveriges Redareförening

E. Iverfeldt, Scania

M. Angsell, Transportstyrelsen

O. Joslin, Stockholms Hamn

P. Stefenson, Stena

S. Eriksson, Preem

L. Haraldson, Wärtsilä EGC

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...