Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Blänkare: Seminarium Farkosters energieffektivitet 21 april (Uppskjutet)

Svenska Mekanisters Riksförening inbjuder sina och ”Systerföreningarnas” medlemmar, teknologer och andra intresserade till ett seminarium

( var planerat till tisdagen den 21 april 2020)

OBS: ÄR UPPSKJUTET på grund av de mötes- och rese-restriktioner som införts på grund av Corona-viruset. Vi återkommer när vi kan ge nytt datum.

 

 

Farkosters energieffektivitet

 

Seminarium 21 april 2020

 

Svenska Mekanisters Riksförening anordnar en serie seminarier om energieffektiviteten hos motoriserade farkoster, det vill säga hos vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg, vid både persontransporter och godstransporter. Vårt mål är att förmedla information och uppmuntra till diskussion om hur farkosters energieffektivitet definieras och kan förbättras. Det första seminariet, som hölls den 16 oktober 2018, innehöll presentationer från ansvariga myndigheter: Trafikverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen.  Det andra seminariet, som hölls 9 april 2019, innehöll presentationer från farkosttillverkarna av vägfordon, spårfordon, flygplan och fartyg. Det tredje seminariet, som hölls 15 oktober 2019, ägnades farkostoperatörerna. Presentationerna sammanfattas i Mekanisternas tidning ”Mekanisten”.

 

För att ytterligare belysa detta stora område arrangerar vi nu ett fjärde seminarium där farkosters energieffektivitet betraktas i ett vidare perspektiv, som innefattar omgivningsfaktorerna idag, i närtid och på betydligt längre sikt:

                     

Tid:               Tisdagen den 21 april 2020 kl. 17.00 – 21.00

                      Registrering från kl. 17.00, seminariet börjar kl. 17.30

Plats:             KTH, Teknikringen 8, bottenvåningen, sal Munin

Pris:              150 kr för administration och kaffe.

Anmälan:       Anmälan görs snarast till info@mekanisterna.se

                       eller på kalendersidan Farkosters energieffektivitet - 21 april

                        Betala 150:- till pluskonto 554565-2, eller betala på plats.

 

Program:        Blänkaren i sin helhetVisa detaljerat program.

 

 

Med vänlig hälsning

SVENSKA MEKANISTERS RIKSFÖRENING

Svenska Mekanisters Riksförening

Nadia Svensson

Kansli

0708578762

info@mekanisterna.se

www.mekanisterna.se

 

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Nu vänder det!

Hej alla läsare av Mekanisten

Julen är just slut och i dag är det Nyårsafton. Tiden går, men det gör mycket annat också, nytt år, valår, fotbolls VM, ökad fart på svensk industri, ökad optimism, men också farhågor om världsläget, miljön mm.

Mekanisterna har haft ett bra år med flera intressanta kurser och temaaftnar. Det finns teknikområden som folk frågar efter och där kan föreningen gå in och täcka behovet.

Här kommer ett nytt nummer av Mekanisten, föreningens nättidning. Artiklarna försöker behandla områden som motsvarar Mekanisternas teknikområden. Håll till godo.

Trevlig läsning och en önskan om ett Gott Nytt År.

Hälsningar
Staffan Mattson
chefredaktör

Upplagd: 2018-01-12

Tidigare ledare

Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet
Chefredaktören har ordet