Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Länkar till organisationer:

ACEA – European Automobile Manufactureres Association
www.acea.be

API – American Petroleum Institute
www.api.org

ATIEL - The technical association of the European lubricants industry
www.atiel.org

ATC - Technical Committee of Petroleum Additive Manufacturers in Europé
www.atc-europe.org

BilSweden – Svenska fordonsindustrins branchorganication
www.bilsweden.se

Concawe - The oil companies' European association
www.concawe.be

EUCAR - European Council for Automotive R&D
www.eucar.be

IEA – International Energy Agency
www.iea.org

SAE - Society of Automotive Engineers
www.sae.org

SGC - Svenskt gastekniskt center
www.sgc.se

SIS – Swedish Standars Institute
www.sis.se

SPBI – Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet
www.spbi.se

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...