Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Hydraulvätskekommittéen

Hydraulvätskekommittéen inom Svenska Mekanisternas Riksförening är en ledande aktör inom området hydraulvätska. Inom gruppen utarbetas vägledning, rådgivning och tester av de flesta frågor inom hydraulvätskor. Vi arrangerar också seminarier i ämnet hydraulvätskor och dess omvärld. Frågor vi arbetar med är bl. a.:


- Hydraulvätskorgenerellt

- Produktbaser för vätskor

- Biologisk nedbrytbarhet och låg toxicitet

- Prestanda för olika typer av vätskor

- Kompatibilitet med material och ytskikt

- Gällande standards och direktiv

 

Gruppen representeras av experter från alla områdensom tillsammans utarbetar processer, tester och andra verktyg, som du kan använda i din vardag avseende hydraulvätskoroch dess applicering.


Moderna hydraulvätskor utmaningar och framtid!

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...