Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Energiteknik och Transportmedel

Kommittén för Energiteknik och Strömningsmaskiner och Kommittén för Transportmedel har under 2004 gått samman till en ny kommitté, Energiteknik och Transportmedel, med följande verksamhet:

 1. Arrangera konferenser och föredrag i aktuella ämnen – gärna ned tvärvetenskapligt innehåll och i samarbete med industri, verk, ingenjörsföretag, forskningsinstitutioner, universitet, högskolor och andra ingenjörsföreningar. Målsättningen är att belysa aktuella  teknikområden och skapa kontakter och nätverk mellan deltagarna.
   
 2. Arrangera studiebesök vid aktuella industrier och institutioner. Målgruppen är här även pensionerade SMR medlemmar.
   
 3. Genom möten eller på annat sätt skapa kontakter för yngre ingenjörer och teknologer med erfarna ingenjörer och företag.
   
 4. På olika sätt verka för att höja status och kunskap rörande ingenjörs- och naturvetenskaplig verksamhet.
   
 5. Bidra med intresseväckande stoff till tidskriften Mekanisten och främja kontakten mellan dess redaktion och potentiella prenumeranter och annonsörer.

Generellt ska verksamhet även utanför Stockholmsområdet eftersträvas så att SMR-medlemmar över hela landet gynnas.

Exempel på evenemang som kommittén arrangerat under senaste åren:

Studiebesök i Söderhallarna, bränslecellsdriven stadsbuss

Demonstration av en av tre bränslecellsdrivna bussar som nu provas i stockholmstrafiken. Bussarna ingår i ett EU projekt som heter Clean Urban Transport for Europe, CUTE.

Konferens om Systemsäkerhet

Konferensen hölls på KTH och arrangerades tillsammans med ingenjörsfirman LUTAB. Personer från myndigheter, högskolor, ingenjörsföretag, kraftbolag  och försäkringsbolag hade engagerats. Konferensen dokumenterades på en CDskiva som finns att köpa på SMR.

Kärnkraften, nuläge och framtida utveckling

Föredraget hölls på Vattenfall och gav en intressant överblick hur kärnkraften utnyttjas i dag och om den utveckling som bedrivs i många länder.

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
 • - Internationellt kontaktnät
 • - Presskonferenser och symposier
 • - Föredrag och studiebesök
 • - Mekanisten
 • - Matrikel
 • - Platsannonser
 • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...