Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!

Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.

2013 har haft sina höjdpunkter, bl.a. har medlemstidningen Mekanisten, med sin trägne redaktör Staffan Mattson, återigen utkommit på mer regelbunden basis. Detta tack vare den nya elektroniska distributionsformen som eliminerat de tryck- och portokostnader som under en tid förhindrat utgivning. Jag hoppas verkligen att du som medlem finner den nya formen som ett fullgott alternativ till pappersformatet och uppskattar det rika innehållet.

Hemsidan har fortsatt att utvecklas med mer länkar och ett eget Linkedin-forum. Jag rekommenderar ett besök.

Samarbetet med ASME (American Society of Mechanical Engineers) har revitaliserats och innebär att konferenser och publikationer är ömsesidigt tillgängliga till medlemskostnad för båda föreningarnas medlemmar. Ambitionen är att få till ett liknade avtal med den engelska motsvarigheten IMECHE.

Fortsatt har seminarier och studiebesök anordnade av systerföreningarna SER, TFF och SKR också erbjudits Mekanisternas medlemmar.

Det kommande året, 2014, börjar starkt och lovande med en högaktuell konferens titulerad ”Bränsleteknologiomställningen – Utmaningar och möjligheter för transport- och sjöfartsindustrin” redan 28 januari. Hög tid att anmäla sig.

Kanslifunktionen har liksom tidigare förtjänstfullt sköts av Nadia Svensson på uppdragsbasis.

Vi strävar efter att använda e-post för att minska kostnaderna och återigen ber jag dig som inte redan gjort det att meddela kansliet din e-postadress.

 

Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2014.

Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening

Johan Bratthäll

Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

Upplagd: 2014-02-17

Tidigare ledare

Julbrev 2023
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet - 2019/2020 -
Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida