Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!

Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.

2015 får beskrivas som ett framgångsrikt år för föreningen. Förra årets sammanslutning med Cimac har redan burit frukt genom en fullsatt endagskonferens om Gröna fartyg i mitten av april. Ett brett spektrum av föreläsare och inte minst det avslutande minglet i Wallenius ståtliga och fartygsinspirerade lokaler bäddade för succén. Vi hoppas på en västkustrepris under 2016.

Nämnda konferens hade månaden innan föregåtts av en likaledes fullsatt konferens i ämnet Hydraulvätskor, anordnad av kommittén för Smörj- och Drivmedel. Även denna med en mångfacetterad samling av föreläsare och överlag ett mycket lyckat arrangemang.

Under 2015 var det också dags för utdelning av Ljungströmsmedaljen, Mekanisternas förtjänsttecken för livsinsatser inom ingenjörskonsten, som denna gång tilldelades Bo Lundkvist, flera generationer svenska ingenjörers mentor i ritteknik. Tyvärr avled Bo en kort tid senare, vilket dock gav medaljen ett extra värde.

Redaktör Mattsson har under året förgyllt vår tillvaro med två välfyllda nummer av Mekanisten och det finns goda utsikter för ett tredje innan året är till ända.

Övrig förlagsverksamheten har sin gilla gång med handboken Rätt och rent om hydraulvätskor som största titel. Jag upprepar här förra årets upprop om fler underlag för handböcker då det är en publikationstyp som passar föreningens förlagsverksamhet.

Det är dessutom glädjande att medlemsantalet är på uppgång, vilket ger råg i ryggen för fortsatta satsningar.

Jag vill också passa på att utrycka styrelsens uppskattning över Nadia Svenssons insatser som föreningens kanslist.

2016 öppnar starkt med seminarium om Säkerhet i transporter i januari tätt följt av konferens Alternativa drivmedel för flyg och markfordon i mars. Sen fortsätter det.

Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2016.

Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening

 

Johan Bratthäll

Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

Upplagd: 2015-12-21

Tidigare ledare

Julbrev 2023
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet - 2019/2020 -
Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida