Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Bästa medlem!
 
Som alla vet blev 2020 ett annorlunda år. För Mekanisterna har det medfört inställda evenemang, som konferenser, seminarier och inte minst årsmötet.
 
Årsmötet spelar en central roll i föreningars styrning då det är där verksamheten redovisas, förändringar beslutas och styrelse utses. Efter ha övervägt olika alternativ har sittande styrelsen funnit det bäst att låta föregående år ingå i innevarande och slå ihop 2019 och 2020 till att redovisas på årsmöte mars 2021.
 
Följden blir att bokslutet sträcker sig över två verksamhetsår och att styrelsemedlemmarnas mandat förlängs ett år. Min förhoppning är att du som medlem med beaktande av rådande omständigheter
finner detta acceptabelt.
 
Vi får se fram mot ett 2021 som har alla förutsättningar att bli särskilt händelserikt med den uppdämda evenemangslista detta år skapat.
 
Vänliga hälsningar,

 

 

Johan Bratthäll

Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening

Upplagd: 2020-09-10

Tidigare ledare

Julbrev 2023
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet - 2019/2020 -
Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida