Start Nyheter Mekanisten Kommittéer Programverksamhet Teknologer Förlag Länkar Medlem

Mekanisten

Prenumerera på vår tidskrift Läs mer...

Bli medlem

Som medlem får du:
  • - Internationellt kontaktnät
  • - Presskonferenser och symposier
  • - Föredrag och studiebesök
  • - Mekanisten
  • - Matrikel
  • - Platsannonser
  • - Teknologa aktiviteter
Läs mer...

Ordförande har ordet

Stockholm december 2012

Bästa medlem!

Styrelsen tackar dig för det snart gångna året och välkomnar dig till det nya.

En nyhet för året är att kortformen för Svenska Mekanisters Riksförening har blivit Mekanisterna. Det känns trevligare och vitalare än den tidigare bokstavsförkortningen, med många olika betydelser.

Under det gångna året har vi också kunnat glädja oss åt ett flertal intressanta seminarier och studiebesök såsom Gröna tåg, Framtida flygmotorer, Moderna hydraulvätskor och Gröna Lund.

Hemsidan www.mekanisterna.se som fick en ny fräsch skepnad förra året har fortsatt att utvecklas och täcker nu föreningens alla verksamheter. Hoppas ni tar er tid att besöka den.

Tyvärr har det varit lite tunnsått med medlemsskriften Mekanisten på senare tid och vi måste inse att tidningsutgivningen inte fungerar i sin nuvarande form. Att redigera, trycka och distribuera en sådan relativt ambitiös skrift med rimlig periodicitet är helt enkelt en övermäktig uppgift för en förening av den storlek Mekanisterna är. En trolig lösning är att tidningen fortsättningsvis ges ut i elektroniskt format. Då kan resurserna fokuseras på det redaktionella innehållet istället för på tryckning och porto.

Samarbetet med våra systerföreningar, SER, TFF och SKR, fortsätter på den inslagna vägen med att respektive förenings evenemang är tillgängligt för alla föreningars medlemmar.

Kanslifunktionen har liksom tidigare sköts på uppdragsbasis av Nadia Svensson och fungerar alldeles utmärkt.

Vi strävar efter att använda e-post för att minska kostnaderna. Om du inte redan gjort det ber vi dig därför meddela kansliet din e-postadress.

Vänliga hälsningar, Gott Nytt År och väl mött inför 2013.
Styrelsen för Svenska Mekanisters Riksförening

Johan Bratthäll
Ordförande Svenska Mekanisters Riksförening 

Upplagd: 2013-01-28

Tidigare ledare

Julbrev 2023
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet - 2019/2020 -
Ordförande har ordet - 2018/2019 -
Ordförande har ordet - 2017/2018 -
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ordförande har ordet
Ny hemsida